ติดต่อเรา
คุณพัชรินทร์ (+669)095-769-6662

Fax : 034- 697496

สำหรับกรุ๊ปทัวร์เป็นหมู่คณะ คุณเจี๊ยบ : 081-823-8381,085-127-8033
English : Khun Jeab (+668)081-823-8381 , (+668)085-127-8033

www.facebook.com/pages/Taweechai-Elephant-Camp

 

map01

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น