ติดต่อเรา
คุณพัชรินทร์ (+669)095-769-6662
(+663)034-697-495
Fax : 034- 697496

สำหรับกรุ๊ปทัวร์เป็นหมู่คณะ คุณตาล : 092-649-5163,099-614-5965
English : Taan (+669)092-649-5163 , (+669)099-614-5965

www.facebook.com/pages/Taweechai-Elephant-Camp

 

map01

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น