ติดต่อเรา
คุณพัชรินทร์ (+669)095-769-6662

Fax : 034- 697496

สำหรับกรุ๊ปทัวร์เป็นหมู่คณะ คุณตาล : 099-614-5965 , 092-6495163
English : Khun Taan (+669) 2649-5163

www.facebook.com/pages/Taweechai-Elephant-Camp

 

map01

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น